Pripravované stavby - Páričková 7-9

Nadstavba domu Páričkova 7-9

Nadstavba Páričkova 7-9, z dôvodu nesúhlasu s riešením parkovania vtedajšieho hl. dopravného inžiniera magistrátu Ing. Schlosera, ktoré bolo vopred konzultované a ústne odsúhlasené, je v súčasnosti napriek prísľubu vtedajšieho primátora Vtáčnika, zastavená.  Aktuálne info. 

 pôvodný stav

 navrhovaný stav

Navrhovaný stav