Bytový dom Ludwig

 

stránka sa môže pomalšie načítavať,

pôdorys otvoríte a zväčšíte klikom pravého tlačítka myši a výberu niektorej z možností

 

Pôdorys 1NP - nebytové priestory a vstup 

 

 Pôdorys 2NP - byty 

 

 

Pôdorys 2NP - byty  

 

Pôdorys 3NP - byty

 

Pôdorys 4 NP - byty

 

 Pôdorys 5NP - byty

 

 Predaj bytov 6NP - byty sú predané