Naše činnosti

Spoločnosť A & B KZM Slovakia s. r.o. vznikla v roku 2001 a podniká v oblasti stavebníctva prevažne v oblasti nadstavieb bytových domov a nových bytov a vo výstavbe rodinných domov.

Stavby realizujeme komplexne. V praxi to znamená, že pri nadstavbách po podpísaní zmluvy zabezpečíme spracovanie projektovej dokumentácie, absolvujeme komplexnú inžiniersku činnosť a vybavíme stavebné povolenie a zrealizujeme stavbu.

Pri výstavbe rodinných domov relaizujeme inžiniersku činnosť, stavebný dozor, prípadne samotnú výstavbu rodinného domu podľa požiadaviek vlastníka.

Realizujeme i samostatné stavby zatepľovania bytových domov, administratívnych budov, rekonštrukcie šikmých striech, opravy rodinných domov, čistenie fasád tlakovou vodou s kremičitým pieskom.

Stavby realizujeme vlastnými pracovníkmi ako aj v spolupráci so subdodávateľmi.

V rámci stavieb realizujeme tieto stavebné profesie

 • murár
 • fasádne profesie
 • rezanie betónov
 • zámočník
 • tesár
 • pokrývač
 • klampiar
 • elektroinštalácia
 • vodoinštalácia, kanalizácia a vykurovanie
 • sadrokartonár
 • maliar
 • obkladač

Zrealizujeme pre Vás

 • inžiniersku činnosť - vybavenie povolení
 • stavebný dozor
 • organizáciu Vašej výstavby formou mandátnej zmluvy

Zabezpečíme Vám

 • znalecký posudok pre Banku
 • znalecký posudok