Bytový dom Ludwig - predaj bytov

Byty v predaji - aktuálny stav na stránke : www.bytymetodova.sk

                 
podlažie  počet izieb    označenie bytu           

výmera  bez balkóna /m2/ 

terasa

balkón  

cena balkón/terasa    vr. DPH/m2

cena  bytu vr. DPH/m2   cena bytu vr. DPH 
                 
2NP 3 2A 1 111,03 15,55 1 000 2 700   315 300,00
  2 2B 2 55,97 5,83 1 000 3 000   173 700,00
  2 2C 3 56,83 5,83 1 000 3 000   176 300,00
4 2D 4 126,28 11,66 1 000 2 700   352 600,00
3NP 3 3A 5 111,52 15,55 1 000 2 700   316 600,00
2 3B 6 56,49 5,83 1 000 3 000   173 300,00
2 3C 7 57,05 5,83 1 000 3 000   176 900,00
4 3D 8 127,17 11,66 1 000 2 700   355 000,00
4NP 3 4A 9 112,48 15,55 1 000 2 700   rezervovaný
2 4B 10 56,84 5,83 1 000 3 000   176 300,00
2 4C 11 57,60 5,83 1 000 3 000   178 600,00
3 4D 12 98,06 29,45 1 000 2 700   294 200,00
5NP 3 5A 13 112,48 15,55 1 000 2 700   319 200,00
3 5B 14 87,52 5,83 1 000 2 700   rezervovaný
3 5C 15 102,55 37,30 1 000 2 700   314 200,00
6NP 4 6A 16 137,96 42,70 1 000 2 700   predaný
4 6A 17 105,76 29,26 1 000 2 700   predaný