Poradenská činnosť

V rámci poradenskej činnosti radíme vlastníkom bytových domov alebo výborom vlastníkov bytových domov ako postupovať pri ich zámeroch rekonštrukcie, opráv a obnovy bytových domov. Akým spôsobom vybaviť rôzne povolenia, aké kroky sú potrebné a predchádzajú začatiu rekonštrukčných prác, ako získať potrebnú podporu a súhlas v dome od ostatných vlastníkov a pod. V tejto oblasti máme bohaté skúsenosti. Spolupracujeme i so správcami bytových domov. Ďalej poskytujeme poradenskú činnosť vlastníkom pri výstavbe rodinných domov z hľadiska potrebných povolení, postupov pred úradmi štátnej správy a samosprávy. Poskytujeme taktiež odbornú poradenskú činnosť pri riešení technických problémov v bytoch, bytových domoch, rodinných domoch (vlhkosť, zatekanie, presakovanie, plesne a pod.). Spracovávame i technické posudky na odstránenie týchto problémov.