Kontakt

A&B KZM Slovakia s.r.o.
prevádzka a korešpondenčná adresa: Krížna 52
sídlo: Obežná 10

821 02 Bratislava,

email: kzm_slovakia@stonline.sk

Mobil: 0910 84 88 45
Telefón: 02/5564 7044

Mapa