Rekonštrukcia interiéru MŠ Podzáhradná 1, Podunajské Biskupice

pôvodný stav

postup prác

pôvodný stav

 počas rekonštrukcie

po rekonštrukcii

po rekonštrukcii

po odovzdaní