Realizácia fasády bytového domu Banšelova 28,30,32

Začiatok: 10/2011 ukončenie 12/2011.

Druha etapa ukončenie 07/2012.

Realizácia fasády bytového domu Banšelova 28,30,32

Realizácia fasády bytového domu Banšelova 28,30,32

Realizácia fasády bytového domu Banšelova 28,30,32

Realizácia fasády bytového domu Banšelova 28,30,32

Realizácia fasády bytového domu Banšelova 28,30,32

Realizácia fasády bytového domu Banšelova 28,30,32

Realizácia fasády bytového domu Banšelova 28,30,32

Realizácia fasády bytového domu Banšelova 28,30,32

Realizácia fasády bytového domu Banšelova 28,30,32